Filtrovat články

Novinky

22. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy se uskutečnilo v Almaty, Kazachstán.

V období od 19. do 20. června 2024 se v Almaty (Kazachstán) konaly akce v rámci zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy (MAPR). Zúčastnili se představitelé členských společností Asociace.

19. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu, a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, je Asociace pravidelným účastníkem akce.

20. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy se uskutečnilo v Istanbulu, Turecko

V období od 22. do 23. listopadu 2023 se v Istanbulu (Turecko) konaly akce v rámci dvacátého zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy (MAPR). Zúčastnili představitelé všech členských společností Asociace.

19. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Almaty, Kazachstán.

18. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu, a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace pravidelným účastníkem akce.

18. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2022 významně ovlivnila geopolitická situace a opatření přijatá na úrovni států i jednotlivých společností. Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Minsku, Bělorusko.

Centre of Excellence (CoE) proběhl v prostorách IAOT v Praze

Setkání v Praze je koncipováno jako každoroční vzdělávací seminář pro specialisty a střední technický management.

17. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace partnerem Pipeline Technology Conference a zúčastnila se s vlastním stánkem. Cílem je zvýšit povědomí o Asociaci v širším kontextu. Záměrem je v budoucnu účast dále prohloubit.

16. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo formou videokonference

Setkání zahájil z Kralup nad Vltavou Marcel Kalakaj, člen představenstva a finanční ředitel společnosti MERO ČR, která asociaci předsedá. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti asociace v letošním roce. Ocenili pravidelné online konzultace expertních skupin IAOT a výsledky projektu Centra excelence IAOT, který se na podzim uskutečnil v Praze. Účastníci podpořili záměr asociace pokračovat ve vzájemných konzultacích na aktuální témata. Představitelé společností odsouhlasili a schválili PROHLÁŠENÍ IAOT na téma kyber bezpečnosti (plný text viz web). Byl aktualizován plán činnosti na období 2022–2023.  17. zasedání Představenstva a mezinárodní soutěž „Best in Profession“ proběhnou v Bělorusku.

Centre of Excellence (CoE) proběhl v prostorách IAOT v Praze

Setkání v Praze je koncipováno jako každoroční vzdělávací seminář pro specialisty a střední technický management. Podařilo se zajistit účast 14 kolegů (včetně potřebných víz) ze 7 společností: MERO ČR, MERO Německo, JANAF, MOL, Transneft, TRANSPETROL, Ukrtransnafta. Tým lektorů připravil tři související obchodní případy založené na modelovém potrubním systému spojujícím námořní terminál, místo čerpání ropy s tankovištěm a ropnou rafinérii. Každý ze tří obchodních případů obsahuje popis problému, který se objevil v jedné ze sekcí systému. Program je poskládán tak, aby se účastníci mohli nově podívat na běžné úkony, jako je oprava potrubí, renovace tankoviště nebo instalace měřicí jednotky, a vyhodnotit vliv těchto operací na fungování celého systému.