18. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu, a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace pravidelným účastníkem akce.