19. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Almaty, Kazachstán.