Stávající členové a pozorovatelé

V současné době MAPR sdružuje devět členů a jednoho pozorovatele.

Členové:

MERO ČR, a. s., Česká republika

Zakládající člen IAOT. Společnost MERO ČR byla založena v roce 1994. Jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky. MERO vlastní a provozuje českou část ropovodu Družba (505,7 km) a ropovodu IKL (347,4 km). Je jediným potrubním přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování strategických nouzových zásob ropy pro stát. (Dozvědět se více)

Transněfť PJSC, Rusko

Veřejná akciová společnost Transněfť byla založena v roce 1993 vládou Ruské federace (RF). Poskytuje služby pro přepravu ropy a ropných produktů systémem dálkových ropovodů v rámci Ruské federace i v zahraničí. Provozuje více než 72 000 km dálkových ropovodů a přepravuje okolo 90 % ropy vytěžené v Rusku.  (Dozvědět se více)

TRANSPETROL, Slovensko

TRANSPETROL, a. s., je jediným provozovatelem systému ropovodu ve Slovenské republice, který měří přes 1 000 km. Stát vlastní 100 % akcí společnosti. Kromě přepravy ropy se TRANSPETROL, a. s., také angažuje ve skladování ropy. Společně s operativním skladováním ropy pro obchodní partnery slouží jeho kapacitní nádrže také pro skladování ropy pro státní hmotné rezervy. (Dozvědět se více)

Gomeltransoil JSC, Bělorusko

Společnost Gomeltransoil Družba byla založena v roce 1992 jako nezávislá státní společnost. Přepravuje ruskou a běloruskou ropu do rafinerie JSC Mozyr, poskytuje přepravu běloruské ropy pro export a transit ruské a kazašské ropy do Polska, Německa, Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a České republiky. Provozuje téměř 2 000 km ropovodů. (Dozvědět se více)

MOL, Maďarsko

“MOL Group”, založená v roce 1991, je integrovanou mezinárodní společnosti ropy a plynu se sídlem v Budapešti, Maďarsko. Působí ve vice než 30 zemích světa, zaměstnává vice než 25 000 pracovníků a zaznamenává vice než 100 let působnosti v průmyslu. Hlavními odvětvími podnikatelské činnosti jsou přeprava proti směru toku (proti proudu), po proudu (po směru toku), střední přeprava plynu, inovace podnikání a poskytování služeb.
„MOL Maďarsko potrubní provoz“ je součásti podnikání přepravy ropy po proudu (po směru toku). Divize „MOL GROUP přeprava po proudu“ obsluhuje čtyři rafinérie a dvě petrochemické továrny a je rovněž zapojena do různých podnikatelských aktivit, které jsou součásti integrovaného řetězce hodnot. Tento řetězec hodnot zpracovává ropu na řadu rafinovaných výrobků, které slouží jak domácnostem, tak se používají v průmyslu a v dopravě. Mezi tyto produkty, mimo jiné, patří: benzin, motorová nafta (diesel), topný olej, letecké palivo, maziva, bitumen (asfalt), síra a zkapalněný plyn pro pohon automobilů LPG).
„MOL Maďarsko potrubní provoz“ obsluhuje  800km ropovodů a 1350 km produktovodů. Jeho hlavní zodpovědnosti je přeprava ropných produktů ( včetně polotovarových výrobků) z Dunajské rafinérie na skladiště ropy a z/ na Dunaj Rafinérii a MOL Petchem Tiszaújváros (18 růžných produktů a polotovarů). Maďarská soustava ropovodů přepravuje různé druhy ropy původem z tuzemska, Ruské federace a Středomořského regionu. (Dozvědět se více)

KazTransOil, Kazachstán:

“Kaztransoil“, a.s. byla založena v roce 1997 a je národním provozovatelem magistrálního ropovodu. Společnost provozuje více než 5 300 km ropovodů a více než 1 900 km magistrálních vodovodů, poskytuje služby spojené s přepravou  surové ropy a  ropných produktů a zajištuje přepravu kazachstánské ropy prostřednictvím potrubních soustav do jiných zemi. (Dozvědět se více)

China National Petroleum Corporation (CNPC), Čína

Čínská národní korporace ropy a plynu byla dne 27. července 1987 reorganizována a vstoupila do podnikatelské skupiny, která se zabývá přepravou plynu a ropy stejně jako službami, spojenými s ložisky ropy a výstavbou inženýrských síti.
ČNKRP je největším čínským výrobcem a dodavatelem ropy a plynu a je zároveň jedním z nejvýznamnějších světových poskytovatelů služeb spojených s ložisky ropy a světově uznávaným dodavatelem inženýrských staveb. Je zastoupena skoro v 70 zemích světa, ČNKRP usiluje ještě o větší mezinárodní roli.
Národní plynovody a ropovody ČNKRP mají celkovou délku 77 612 km, z toho 48 629 km plynovody, 18 892 km ropovody a 10 091 km produktovody. (Dozvědět se více)

Ukrtransnafta, a.s., Ukrajina

„Ukrtransnafta“, a.s. je národní přepravce ropy zajišťující služby  pro ukrajinské rafinerie a tranzit ropy přes Ukrajinu do zemí střední a východní Evropy. Společnost „Ukrtransnafta“ provozuje rozsáhlý ropovodní systém v celkové délce 4767,4 km, včetně 11 tankovišť s celkovou nominální kapacitou 1,083 mil. m3, 51 přečerpacích stanic a námořní terminál  «Pivdenny». (Dozvědět se více)

JANAF, Chorvatsko

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo (JANAF Plc.), se sídlem v Záhřebu, Chorvatská Republika, spravuje ropovod a úložný systém jako moderní, účinné a nákladově efektivní systém přepravy a skladování ropy a ropných produktů. Po stavbě a uvedení do provozu ropovodu a úložního systému (1979) JANAF se stal strategicky významným faktorem bezpečnosti dodávek z rafinérií v šesti zemích jihovýchodní a Střední Evropy, a dnes je uznáván jako EU strategický ropovod, a to prostřednictvím projektu společného zájmu (PCI), který se jmenuje Ropovody JANAF-Adria. Kromě přepravy ropy, JANAF zahrnuje hlavní podnikání skladování ropy a ropných produktů. (Dozvědět se více)


Pozorovatelé:

Konsorcium Caspian Pipeline Consortium (CPC)

CPC je velký mezinárodní projekt přepravy ropy, na kterém se podílí Rusko, Kazachstán a přední mezinárodní ropné a plynárenské společnosti. Byl založen v roce 1992 (restrukturalizován v roce 1996) s vizí výstavby a provozování dálkového potrubí v délce přes 1 500 km. Na tomto projektu se v současné době podílí 11 stran. (Dozvědět se více)