17. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu a dále pro petrochemický průmysl.

Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace partnerem Pipeline Technology Conference a zúčastnila se s vlastním stánkem. Cílem je zvýšit povědomí o Asociaci v širším kontextu. Záměrem je v budoucnu účast dále prohloubit.