18. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2022 významně ovlivnila geopolitická situace a opatření přijatá na úrovni států i jednotlivých společností. Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Minsku, Bělorusko.