O asociaci

Kdo jsme

Mezinárodní asociace přepravců ropy (MAPR) byla založena v roce 2013 v Praze v České republice, jako mezinárodní dobrovolná nezisková nevládní organizace. Jejím cílem je podporovat své členy, kteří podnikají v oblasti přepravy ropy a ropných produktů, a efektivně koordinovat úsilí svých členů o vytváření co nejefektivnějších možných podmínek pro tuto činnost.

Co děláme

MAPR chce propagovat všestranný rozvoj v oblasti přepravy a skladování ropy a ropných produktů na mezinárodní, národní a regionální úrovni. To zahrnuje mimo jiné i monitorování vývoje a zavádění směrnic v této oblasti, zastupování členů v komunikaci s klíčovými institucemi (například veřejnými úřady, regulačními úřady, profesionálními organizacemi, nevládními organizacemi) a propagaci i pozitivní image přepravy a skladování ropy a ropných produktů.

V současné době má MAPR osm členů: MERO ČR, a. s. z České republiky, Transněfť PJSC z Ruska, Transpetrol ze Slovenska, Gomeltransneft Družba PJSC z Běloruska, MOL z Maďarska, KazTransOil z Kazachstánu, China National Petroleum Corporation z Číny, Ukrtransnafta JSC z Ukrajiny. V současné době má MAPR také jednoho pozorovatele: Caspian Pipeline Consortium.