IAOT je ambiciózní mezinárodní projekt. Jeho cílem je stát se platformou pro klíčové hráče v oblasti přepravy a skladování ropy a ropných produktů.

V současné době má MAPR devět členů a jednoho pozorovatele.

Pipeline Technology Conference
18TH PIPELINE
TECHNOLOGY
CONFERENCE

8 - 11 May 2023, Berlin, Germany

Pipeline Technology Conference

18th Pipeline Technology Conference

18. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2022 významně ovlivnila geopolitická situace a opatření přijatá ...

Centre of Excellence (CoE) proběhl v prostorách IAOT v Praze

Setkání v Praze je koncipováno jako každoroční vzdělávací seminář pro specialisty a střední technický management.