16. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo formou videokonference

Setkání zahájil z Kralup nad Vltavou Marcel Kalakaj, člen představenstva a finanční ředitel společnosti MERO ČR, která asociaci předsedá. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti asociace v letošním roce. Ocenili pravidelné online konzultace expertních skupin IAOT a výsledky projektu Centra excelence IAOT, který se na podzim uskutečnil v Praze.

Účastníci podpořili záměr asociace pokračovat ve vzájemných konzultacích na aktuální témata. Představitelé společností odsouhlasili a schválili PROHLÁŠENÍ IAOT na téma kyber bezpečnosti (plný text viz web).

Byl aktualizován plán činnosti na období 2022–2023.  17. zasedání Představenstva a mezinárodní soutěž „Best in Profession“ proběhnou v Bělorusku.