Přidejte se k nám

MAPR byla založená a zaregistrována v roce 2013 z iniciativy české společnosti „MERO ČR“ v České republice se sídlem v Praze. MAPR je otevřena pro všechny oficiálně zaregistrované právnické subjekty, které pravidelně provozují podnikatelskou činnost v oblasti skladování a přepravy ropy a ropných produktů jakož i ve sféře těžby, přepracování a prodeje ropy.

Přednosti členství v MAPR:

  • Možnost projednávat problémy přepravy ropy a ropných produktů potrubní dopravou na různých úrovních;
  • Zapojení do činnosti specializovaných pracovních skupin;
  • Výměna zkušenostmi a pokrokovou praxi;
  • Pracovní návštěvy průmyslových podniků v rámci činnosti expertních skupin;
  • Účast na specializovaných mezinárodních seminářích a konferencích pod záštitou MAPR;
  • Můžete dát na webové stránky MAPR informaci o vaší společnosti a také používat loga MAPR na svých dokumentech.