Stanovy Mezinárodní asociace přepravců ropy

PREAMBULE

Mezinárodní asociace přepravců ropy:

  • povzbuzuje k všeobecnému rozvoji a zvýšení stability a bezpečnosti mezinárodního obchodu s ropou a ropnými produkty,
  • věří ve vzájemné respektování ekonomických a národních zájmů všech svých stávajících a případných budoucích členů a jejich společné úsilí o propagaci a pozitivní image přepravy ropy a ropných produktů u veřejných úřadů i veřejnosti, včetně nevládních organizací,
  • uznává potřebu chránit životní prostředí společně s lidskými právy a právem dalších právnických osob na jejich svobodný ekonomický rozvoj jako jednu z nejvyšších hodnot naší společnosti,
  • je mezinárodní nevládní organizací založenou na podporu svých členů, kteří podnikají v oblasti přepravy ropy a ropných produktů, a pro efektivní koordinaci úsilí svých členů na vytváření co nejefektivnějších možných podmínek pro tuto činnost.

Dozvědět se více | PDF 936 kB