Práva a povinnosti

Členové Asociace mají především tato práva:

  • účastnit se Shromáždění členů Asociace a podílet se na činnostech Asociace;
  • volit na Shromáždění členů Asociace;
  • volit a být voleni do orgánů Asociace;
  • navrhovat svolání Shromáždění členů Asociace a zasedání Rady Asociace za účelem prodiskutování specifických záležitostí;
  • předkládat komentáře a návrhy na zasedání Shromáždění členů Asociace a Rady Asociace.

Členové Asociace jsou povinni:

  • podporovat a hájit zájmy Asociace a chránit reputaci Asociace;
  • napomáhat dle svých nejlepších schopnosti při vykonávání činností Asociace;
  • řádně a včas platit roční členský poplatek ve výši a způsobem předepsaným Shromážděním členů Asociace;
  • dodržovat stanovy Asociace a také její další interní směrnice;
  • jednat s respektem vůči rozhodnutím orgánů Asociace.