Podmínky žádosti

Členem Asociace se může stát jakákoli právnická osoba, která má zájem o členství v Asociaci, pokud je zapsána ve veřejném registru a vykonává pravidelné podnikatelské aktivity, jejichž předmětem je jakékoli nakládání s ropou a ropnými produkty, obzvláště skladování a přeprava ropy a ropných produktů stejně jako těžba, rafinace a prodej ropy a ropných produktů.

Procedura IAOT pro přijetí nových členů/pozorovatelů:

  1. Předložení písemné žádosti o členství v Asociaci
  2. Zaplacení nevratného zápisného (člen: 50.000 EUR; pozorovatel: 20.000 EUR) a ročního členského poplatku (člen: 30.000 EUR; pozorovatel: 12.000 EUR). 
  3. Posouzení a diskuze o předložené žádosti Radou IAOT
  4. Rozhodnutí Shromáždění členů IAOT o přijetí žadatele za člena/pozorovatele Asociace

Příspěvkový řád | PDF 287 kB