Filtrovat články

Novinky a události

19. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Almaty, Kazachstán.

18. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu, a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace pravidelným účastníkem akce.

18. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2022 významně ovlivnila geopolitická situace a opatření přijatá na úrovni států i jednotlivých společností. Restrikce v oblasti cestování a další sankce znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Minsku, Bělorusko.

Centre of Excellence (CoE) proběhl v prostorách IAOT v Praze

Setkání v Praze je koncipováno jako každoroční vzdělávací seminář pro specialisty a střední technický management.

17. ročník Pipeline Technology Conference

Každoroční konference věnovaná technologiím potrubních systémů je jednou z hlavních událostí v oboru potrubní dopravy a skladování. PTC rok od roku sdružuje stále více účastníků z řad provozovatelů potrubních systémů určených pro přepravu ropy, ropných produktů, plynu a dále pro petrochemický průmysl. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příležitost je plně věnována potrubní přepravě, stala se Asociace partnerem Pipeline Technology Conference a zúčastnila se s vlastním stánkem. Cílem je zvýšit povědomí o Asociaci v širším kontextu. Záměrem je v budoucnu účast dále prohloubit.

16. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo formou videokonference

Setkání zahájil z Kralup nad Vltavou Marcel Kalakaj, člen představenstva a finanční ředitel společnosti MERO ČR, která asociaci předsedá. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti asociace v letošním roce. Ocenili pravidelné online konzultace expertních skupin IAOT a výsledky projektu Centra excelence IAOT, který se na podzim uskutečnil v Praze. Účastníci podpořili záměr asociace pokračovat ve vzájemných konzultacích na aktuální témata. Představitelé společností odsouhlasili a schválili PROHLÁŠENÍ IAOT na téma kyber bezpečnosti (plný text viz web). Byl aktualizován plán činnosti na období 2022–2023.  17. zasedání Představenstva a mezinárodní soutěž „Best in Profession“ proběhnou v Bělorusku.

Centre of Excellence (CoE) proběhl v prostorách IAOT v Praze

Setkání v Praze je koncipováno jako každoroční vzdělávací seminář pro specialisty a střední technický management. Podařilo se zajistit účast 14 kolegů (včetně potřebných víz) ze 7 společností: MERO ČR, MERO Německo, JANAF, MOL, Transneft, TRANSPETROL, Ukrtransnafta. Tým lektorů připravil tři související obchodní případy založené na modelovém potrubním systému spojujícím námořní terminál, místo čerpání ropy s tankovištěm a ropnou rafinérii. Každý ze tří obchodních případů obsahuje popis problému, který se objevil v jedné ze sekcí systému. Program je poskládán tak, aby se účastníci mohli nově podívat na běžné úkony, jako je oprava potrubí, renovace tankoviště nebo instalace měřicí jednotky, a vyhodnotit vliv těchto operací na fungování celého systému.

15. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo formou videokonference

Zástupci společností schválili Výroční zprávu IAOT za rok 2020 včetně Zprávy auditora a vzali na vědomí výsledky práce všech čtyř expertních skupin IAOT. Realizace plánu činnosti na období 2021–2022 stále závisí na bezpečnostních opatřeních přijatých na úrovni států a jednotlivých společností. Účastníci posoudili rozpracovanost pilotního projektu Centra excelence IAOT, který je naplánován na podzim 2021 v Praze. Ocenili rovněž iniciativu společnosti Transneft uspořádat kulatý stůl na téma digitalizace ve stavebnictví a podpořili pravidelné pořádání dalších setkání. Mezinárodní soutěž „Best in Profession“ proběhne v roce 2022 na objektech společnosti Gomeltransneft Družba.

26. listopadu proběhla videokonference ředitelů a představitelů managementu členských společností zastoupených v IAOT.

Setkání zahájil z Kralup nad Vltavou Jaroslav Kocian, generální ředitel společnosti MERO ČR, která asociaci předsedá. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti asociace v letošním roce a směrech jejího dalšího rozvoje. Vyměnili si informace o ztížených pracovních podmínkách v souvislosti s přetrvávající pandemií a o opatřeních, přijatých k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Vzali na vědomí přijetí společnosti JANAF členem IAOT a ocenili pokračující aktivity stálých expertních skupin ve formě online setkání. Účastníci podpořili záměr asociace pokračovat ve vzájemných konzultacích na aktuální témata a sdílet osvědčené postupy v oblasti správy a provozu ropovodních sítí

13. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy se uskutečnilo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2020 významně ovlivnila rizika spojená s COVID-19 a bezpečnostní opatření přijatá na úrovni států i jednotlivých společností. Restrikce v oblasti cestování a omezení osobní účasti znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Minsku, Bělorusko.  13. zasedání Představenstva Mezinárodní аsociace přepravců ropy se proto uskutečnilo per rollam. Zástupci společností schválili Výroční zprávu včetně finančního výsledku roku 2019 a rozpočet na rok 2020. Dále projednali Plán činnosti asociace na roky 2020-2021. Expertním skupinám bylo doporučeno přesunout konzultace do virtuálního prostoru a pokračovat v naplánovaných aktivitách.