Deváté zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy se uskutečnilo v Praze

Po pěti letech existence Asociace se vrátilo místo provedení zasedání zpět do České Republiky, do Prahy, kde byla Asociace v roce 2013 založena. V období od 26. do 27. června 2018 se v Praze (Česká Republika) konaly akce v rámci devátého zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy (MAPR). Zasedání a technické návštěvy se zúčastnili představitelé všech 8 členů a 1 pozorovatele Asociace: „MERO ČR“, a.s., „Transneft“, v.a.s., „Transpetrol“, a.s., „MOL“, o.a.s., „Gomeltransneft Družba“, o.a.s., „KazTransOil“, a.s., Čínské národní korporace ropy a plynu, a „Ukrtransnafta“, a.s. jako členové Asociace a dále její pozorovatel Kaspické potrubní konsorcium (CPC). Účastnici zasedání měli možnost se v průběhu technické návštěvy seznámit s prací rafinerie společnosti „Unipetrol“ v Kralupech nad Vltavou a řídicího velínu a tankoviště a ropovodů „MERO ČR“ a.s.

Účastnici zasedání za předsednictví generálního ředitele „MERO ČR“, a.s, pana Stanislava Bruny projednali mimo jiné výsledky činnosti tři Stálých pracovních skupin expertů Asociace (pro energetickou efektivitu, pro legislativní záležitosti a pro dodávky), výsledky konání mezinárodní konference pod záštitou IAOT “Argus Oil Pipeline Systems 2018: Focus on Sustainability “ a také Plán činnosti Asociace na nejbližší období, včetně např. účasti na mezinárodní výstavě průmyslu ropy a plynu ADIPEC 2018 v Abú-Dhabí, Spojené Arabské Emiráty, atd.

 -