Osmé zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy se uskutečnilo v Astaně

V období od 6. do 7. září 2017 se v Astaně (Kazachstán) konaly akce v rámci osmého zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy (MAPR). Zasedání a výstavu EXPO 2017 se zúčastnili představitelé všech 8 členů a 1 pozorovatele Asociace: „MERO ČR“, a.s., „Transneft“, v.a.s., „Transpetrol“, a.s., „MOL“, o.a.s., „Gomeltransneft Družba“, o.a.s., „KazTransOil“, a.s., Čínské národní korporace ropy a plynu, a „Ukrtransnafta“, a.s. jako členové Asociace a dále její pozorovatel Kaspické potrubní konsorcium (CPC).

Účastnici zasedání za předsednictví ředitele „KazTransOil“, a.s. pana Dimashe Dosanova projednali mimo jiné výsledky činnosti tři Stálých pracovních skupin expertů Asociace (pro energetickou efektivitu, pro legislativní záležitosti a pro dodávky), výsledky odborné soutěže a také Plán činnosti Asociace na nejbližší období, včetně např. záměrů MAPR na účast a organizování konferencí. 

 -