Šesté zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy se uskutečnilo v Budapešti

V období od 15. do 16. listopadu 2016 v Budapešti (Maďarsko) se konaly akce v rámci šestého zasedání Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy (MAPR). Kromě působících účastníků Asociace : „MERO ČR“, a.s., „Transneft“,v.a.s., „Transpetrol“, a.s., „MOL“, o.a.s., „Gomeltransneft – Družba“, o.a.s., „KazTransOil“, a.s., Čínské národní korporace ropy a plynu, Kaspického potrubního konsorcia, akci se zúčastnili představitelé „Ukrtransnafta“, a.s. a chorvatské a.s. „JANAF“.

Účastnici zasedání za předsednictví ředitele  „MOL“, o.a.s. pana Šandora  Fašimona projednali  výsledky činnosti tři Stálých pracovních skupin expertů Asociace (pro energetickou efektivitu, pro legislativní záležitosti a pro dodávky) a také Plán činnosti Asociace na nejbližší dva roky.

V průběhu zasedání Prezident „Transneft“, v.a.s  pan N. P. Tokarev a ředitel  „MOL“, o.a.s. pan Šandor  Fašimon podepsali  novou dohodu o spolupráci, která  zahrnuje  různé aspekty vzájemné činnosti společnosti při zajišťování dodávek  ropy z Ruské  federace do Maďarska.

V rámci výměny zkušenostmi členy MAPR navštívili rafinérii „Sazchalombatta“ a blahopřáli společnosti „MOL Maďarsko“ k její 25. výročí založení. 

 

 -