MAPR se rozrostla o Čínskou národní korporaci ropy a plynu (CNPC)

26. května 2016 v Bratislavě (Slovenská republika) se konalo V. zasedaní Představenstva Mezinárodní Asociace přepravců ropy. (MAPR). Vedle  členů MAPR – „MERO ČR“, a.s., „AK „Transneft“, o.a.s., „Transpetrol“, a.s., „MOL“, a.s. „Gomeltransneft Družba“ se zasedání zúčastnili představitelé „Ukrtransnafta“, a.s. a Mezinárodní investiční banky.

Představenstvo MAPR schválilo přijetí mezi členy Asociace „Čínské národní korporace  ropy a plynu“ (CNPC Pipeline Company), kterou na zasedání zastupoval Vice-prezident „PetroChina“, z.a.s., Generální ředitel PetroChina Natural Gas and Pipelines Company pan Chuan Vejche.

V průběhu zasedání bylo rozhodnuto založit v rámci MAPR Stálou pracovní skupinu expertů pro dodávky. Činnost Stálé pracovní skupiny expertů pro dodávky bude nacílena na řešení následujících úkolů:

  • Ochrany a upevňování obchodních zájmů členů Asociace v oblasti přepravy a skladování ropy a ropných produktů;
  • Napomáhaní všestrannému rozvoji v oblasti přepravy a skladování ropy a ropných produktů;
  • Poskytovaní podpory členům Asociace v upevňování a rozvíjení vzájemných vztahů na mezinárodních, regionálních a národních trzích;
  • Podporovaní všestranného rozvoje a fungování národní soustavy přepravy ropy a ropných výrobků za účelem zajišťování bezpečnosti a stability dodávek ropy.

 Členové MAPR schválili novelizovaný Plán činnosti MAPR na 2016 - 2017, schválili návrh výroční zprávy a účetní uzávěrky za r. 2015 a auditorskou zprávu za r. 2015.

 -