MAPR nabídne členství společnostem z Číny, Brazílie a Mexika

Čtvrté zasedání Rady managementu Mezinárodní asociace přepravců ropy se konalo v Moskvě od 3. září do 5. září 2015. Součástí programu byly návštěvy zařízení několika závodů Transněfti, PJSC.

Dne 4. září 2015 se konalo zasedání Rady managementu Mezinárodní asociace přepravců ropy pod vedením N. P. Tokareva, prezidenta Transněfti, PJSC. Rada schválila žádost o členství KazTransOil, JSC, v asociaci. Také byly vytvořeny stálé expertní pracovní skupiny se zaměřením na Energetickou účinnost a na Dodávku ropy.

Společnosti Transpetrol, a. s., a MERO ČR, a. s., podepsaly vzájemnou dohodu o spolupráci při využívání dálkových ropovodů během zasedání Rady managementu. Kromě toho členové IAOT dospěli ke shodě, že pozvou ropné společnosti Číny, Brazílie a Mexika, aby se staly členy Asociace.

Zasedání se účastnil i Roman Sidorak, úřadující generální ředitel JSC Ukrtransnafta. Členové IAOT pozvali ukrajinskou společnost, aby se k asociaci připojila. Roman Sidorak poté uvedl, že účelem jeho návštěvy bylo seznámit se s činnostmi asociace, aby poté mohli rozhodnout o případném připojení JSC Ukrtransnafta k asociaci.

Příští zasedání Rady managementu Mezinárodní asociace přepravců ropy se má podle plánu uskutečnit od 23. dubna do 24. dubna 2016 v Bratislavě.

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -