15. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy proběhlo formou videokonference

Zástupci společností schválili Výroční zprávu IAOT za rok 2020 včetně Zprávy auditora a vzali na vědomí výsledky práce všech čtyř expertních skupin IAOT. Realizace plánu činnosti na období 2021–2022 stále závisí na bezpečnostních opatřeních přijatých na úrovni států a jednotlivých společností. Účastníci posoudili rozpracovanost pilotního projektu Centra excelence IAOT, který je naplánován na podzim 2021 v Praze. Ocenili rovněž iniciativu společnosti Transneft uspořádat kulatý stůl na téma digitalizace ve stavebnictví a podpořili pravidelné pořádání dalších setkání. Mezinárodní soutěž „Best in Profession“ proběhne v roce 2022 na objektech společnosti Gomeltransneft Družba.