26. listopadu proběhla videokonference ředitelů a představitelů managementu členských společností zastoupených v IAOT.

Setkání zahájil z Kralup nad Vltavou Jaroslav Kocian, generální ředitel společnosti MERO ČR, která asociaci předsedá. Účastníci vyslechli zprávu o činnosti asociace v letošním roce a směrech jejího dalšího rozvoje. Vyměnili si informace o ztížených pracovních podmínkách v souvislosti s přetrvávající pandemií a o opatřeních, přijatých k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Vzali na vědomí přijetí společnosti JANAF členem IAOT a ocenili pokračující aktivity stálých expertních skupin ve formě online setkání. Účastníci podpořili záměr asociace pokračovat ve vzájemných konzultacích na aktuální témata a sdílet osvědčené postupy v oblasti správy a provozu ropovodních sítí