13. zasedání Představenstva Mezinárodní asociace přepravců ropy se uskutečnilo per rollam

Činnost asociace v první polovině roku 2020 významně ovlivnila rizika spojená s COVID-19 a bezpečnostní opatření přijatá na úrovni států i jednotlivých společností. Restrikce v oblasti cestování a omezení osobní účasti znemožnily setkání členů a pozorovatelů v Minsku, Bělorusko.  13. zasedání Představenstva Mezinárodní аsociace přepravců ropy se proto uskutečnilo per rollam. Zástupci společností schválili Výroční zprávu včetně finančního výsledku roku 2019 a rozpočet na rok 2020. Dále projednali Plán činnosti asociace na roky 2020-2021. Expertním skupinám bylo doporučeno přesunout konzultace do virtuálního prostoru a pokračovat v naplánovaných aktivitách.