Stálá expertní skupina pro energetickou efektivitu uspořádala svoji první videokonferenci

Dne 16. dubna 2020 uspořádala Stálá expertní skupina pro energetickou efektivitu Mezinárodní asociace dopravců ropy své jedenácté zasedání, kterému předsedal vedoucí skupiny, generální ředitel PTI Transneft, Yakov Fridlyand.

Setkání se poprvé konalo formou videokonference, která propojila kanceláře společností přepravujících ropu z řad členů IAOT a jejich odborníky.

Vedoucí představitelé MERO ČR, Transneft, Transpetrol, MOL, Gomeltransneft Druzhba, KazTransOil, CNPC, Ukrtransnafta, Caspian Pipeline Consortium a JANAF se sešli, aby posoudili výsledky srovnávacích výpočtů energetické efektivity členů IAOT za rok 2019. Výpočet hodnot provedli odborníci ze Střediska zpracování dat PTI, jenž je generálním dodavatelem prací, s pomocí Metodiky srovnávání energetické efektivity zařízení na přepravu ropy.

Účastníci rovněž projednali a podpořili návrh PTI na aktualizaci této metodiky, konkrétně výpočtu koeficientu efektivity technologických celků, s cílem rozšířit spektrum kritérií používaných k porovnání provozních ukazatelů společností sdružených v IAOT.

Kromě toho si účastníci zasedání vyměnili zkušenosti s přepravou ropy v režimu průtočného směšování z více zdrojů.

 -