Mezinárodní asociace přepravců ropy se rozrostla o další členy

Na posledním zasedání členů Mezinárodní asociace přepravců ropy (MAPR) a zástupců společností přepravujících ropu, které projevily zájem o členství v Asociaci, se uskutečnilo v Praze ve dnech 23. a 24. dubna 2015.

Dne 24. dubna se v pořadí třetího zasedání Asociace kromě nejvyšších představitelů tří členských zemí, tj. českého přepravce MERO, ruské Transněfti a slovenského Transpetrolu, zúčastnili i představitelé běloruské Gomeltransněfti a maďarského MOLu, kteří deklarovali svůj zájem o členství v Asociaci, a nejvyšší představitel konsorcia Caspian Pipeline Consortium, který projevil zájem o status pozorovatele.

Během setkání byl mimo jiné projednán plán činností Asociace a vybraná odborná témata pro příští zasedání, např. kvalita a bilancování přepravované ropy, vnitřní kontrola potrubí, systémy pro prevenci a detekci úniků, apod. Jedná se tedy o oblasti, které jsou pro přepravce ropy velmi aktuální.

Cílem Asociace je taktéž koordinace kroků souvisejících s přepravou ropy, výměna informací a společné řešení problematiky dodávek ropy ropovodem Družba. Navázání osobních kontaktů nejvyšších představitelů zúčastněných společností může významně napomoci urychlení komunikace a informovanosti, např. v mimořádných situacích týkajících se dodávek ropy ropovodem Družba.