Privacy policy

Wrote about us

Date: June 11, 2021
Source: All for Power, No.2

Spolupráce v oblasti mezinárodní přepravy ropy je předpokladem její spolehlivosti

Komerčně efektivní přeprava a současně její bezpečnost a spolehlivost, to je zadání pro přepravce ropy a ropných produktů. Téma dodávek této strategické suroviny blíže komentují členové vedení Mezinárodní asociace pro přepravu ropy (IAOT). Prioritou deseti sdružených členů je prohloubení odborné úrovně spolupráce a pravidelné konzultace v oblasti technologií. Společnosti si navzájem nekonkurují a pracují na společném cíli, a sice zajistit dodávku suroviny do domácích rafinérií.

Date: June 2021
Source: Transneft Corporate Journal, No.6

Сотрудничество в сфере международной транспортировки нефти – залог ее надежности

В чешском журнале общей энергетической направленности All For Power опубликовано интервью руководителей Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Ответили на вопросы, касающиеся надежности, безопасности и стабильности поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом и преимуществ этого вида транспортировки, а также рассказали о структуре хранения нефти в Европе, общемировых новых проектах в этой сфере и целях МАТН.

Date: April 29, 2021
Source: Ekonomický magazín, e-news.cz

Ropovody jsou ekologicky i ekonomicky nejvýhodnější typ přepravy

Asociace (IAOT) má ke dnešku devět členů a jednu společnost se statutem pozorovatele. Všechny organizace se zabývají přepravou ropy a jejím skladováním. Dohromady spravují 115 tisíc kilometrů ropovodů v Evropě a Asii, které vedou od tichomořských břehů až do srdce Evropy. Geografická vzdálenost přesahuje 8 500 kilometrů z východu na západ a 5 700 kilometrů ze severu na jih.

Date: March 2021
Source: PTC Berlin, Pipeline Technology Conference

Transcontinental cooperation within the framework of the International Association of Oil Transporters

The IAOT promotes comprehensive development in the oil and oil products transportation and storage on international, national and regional levels. This includes monitoring, development and implementation of industry-specific regulations, representation of the Members’ interests in public authorities, regulatory bodies, professional organizations, and promoting positive perception of oil and oil products transportation and storage.

Date: March 2021
Source: PTC Berlin, Pipeline Technology Conference

Energy Efficiency Benchmarking Procedure as a Resource Saving Tool

The International Association of Oil Transporters (IAOT), established in 2013, united the efforts of 10 national operators of pipeline transport for oil pumping energy efficiency improvement.

Transneft R&D, LLC, on commission of the IAOT, has created the energy efficiency benchmarking procedure of pipeline transport facilities, which allows, with the minimum volume of actual data, to deliver recommendations for possible reduction of electric energy costs as well as to bring into comparison all the variety of technical and design solutions of national pipeline systems.

Date: June 2020
Source: The Eurasian, No.6

МАТН – эффективная поддержка транспортировщиков нефти

МАТН стремится содействовать всестороннему развитию транспортировки и хранению нефти и нефтепродуктов на международном, национальном и региональном уровнях, включая мониторинг, разработку и реализацию отраслевых нормативных актов, представление интересов членов в государственных органах, профессиональных организациях, НПО и т. д., а также содействие позитивному восприятию транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов.

Date: August 2017
Source: The International Affairs, No.8

Международная ассоциация транспортировщиков нефти – территория профессионализма и доверия

Основной причиной создания и плодотворной деятельности Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) является ее востребованность международным профессиональным сообществом. Она выполняет важную функцию доставки нефти от малонаселенных районов добычи до крупнейших агломераций, где сосредоточены ее переработка и потребление уже в качестве топлива и другой̆ продукции нефтехимии.